Wenkbrauwlift

Wanneer je er moe en/of nors uitziet zonder dat je je zo voelt, dan kan dat te maken hebben met de stand van je bovenoogleden en met de stand van je wenkbrauwen. Met name wanneer je wenkbrauwen op je bovenste oogleden lijken te rusten, en tot over de voelbare rand van de oogkassen zijn verzakt, kan er een halfslachtige expressie ontstaan. De oorzaak van laaghangende wenkbrauwen zit hem meestal in erfelijke aanleg en/of het verslappen van de huid door het verstrijken van de jaren.

Een wenkbrauwlift kent veel overeenkomsten met een voorhoofdslift. En hoewel er op veel websites weinig tot geen onderscheid wordt gemaakt tussen de operatieve voorhoofdslift en de operatieve wenkbrauwlift, zijn er weldegelijk een aantal belangrijke verschillen. Een voorhoofdslift is een veel zwaardere operatieve ingreep dan een wenkbrauwlift en is pas wenselijk wanneer het aannemelijk is dat een wenkbrauwlift – al dan niet in combinatie met een ooglidcorrectie – niet volstaat om een onophoudelijk vermoeide gelaatsexpressie te verhelpen.

Een voorhoofdslift dient indirect ook als wenkbrauwlift, maar verstrakt naast de wenkbrauwen ook de gehele voorhoofdshuid en de huid vanaf de zijkant van de ogen tot aan de slapen. Daarvoor dienen natuurlijk diepere incisies te worden gemaakt en dient een veel groter huidoppervlak los te worden gesneden. Naast hogere kosten brengt dit grotere operatiewonden, een langere genezingsperiode en meer littekenweefsel met zich mee. Je moet een voorhoofdslift zien als een drastischere variant van een wenkbrauwlift.

Het gebrek in aanduiding van de verschillen tussen een wenkbrauwlift en een voorhoofdslift zit hem wellicht in het kostenplaatje. Klinieken verkopen mogelijk liever een dure voorhoofdslift dan een beduidend goedkopere wenkbrauwlift. Hoewel het niet gelogen is dat een voorhoofdslift volstaat voor het liften van de wenkbrauwen, is het natuurlijk onverstandig en bovendien onnodig om een zwaardere en duurdere ingreep te ondergaan voor een relatief kleine onvolkomenheid als laaghangende wenkbrauwen.

Een wenkbrauwlift wordt overigens niet alleen uitgevoerd uit cosmetisch oogpunt, maar wordt ook gebruikt om een aangeboren asymmetrische stand van de wenkbrauwen te corrigeren en om het gevolg van een aangezichtsverlamming te verhelpen.