Voorhoofdslift: Voor de operatie

Om na te gaan of een voorhoofdslift de meest geschikte methode is voor het verhelpen van de ontevredenheid van de patiënt, vindt er voorafgaand aan de plastisch-chirurgische operatie een consult plaats. Een consult is een uitgebreid informatiegesprek tussen patiënt en chirurg waarin de patiënt zijn wensen en verwachtingen kenbaar maakt. De chirurg zal aangeven of aan de desbetreffende wensen en verwachtingen kan worden voldaan met de beschikbare methodes en technieken.

Voorafgaand aan de operatie zal een algemeen gezondheidsonderzoek plaatsvinden alsmede een aantal metingen en een bloedtest. Door veruit de meeste klinieken wordt verplicht – of in ieder geval nadrukkelijk aangeraden – om minstens vier maanden voor een voorhoofdslift te stoppen met roken. Nicotinegebruik vernauwt namelijk de bloedvaten en kan gezonde wondgenezing zeer negatief beïnvloeden.

Ook het gebruik van acetylsalicylzuurhoudende medicijnen zoals aspirine, Asprobruis®, APC® en Ascal® wordt ten strengste afgeraden omdat deze het bloedstollingsproces verstoren. De bloedverdunnende werking van dit soort medicijnen kan leiden tot overmatig bloedverlies tijdens de operatie. Het is eveneens belangrijk om tijdens de operatie nuchter te zijn. Dit betekent dat er vanaf zes uur voor de operatie niet meer mag worden gegeten en vanaf twee uur voor de operatie niet meer mag worden gedronken.