Risico’s voorhoofdslift

Gevolgen als napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid komen vrijwel bij elke operatieve ingreep voor. Dit soort bijkomstigheden zijn relatief onschuldig van aard en doorgaans van korte duur. Risico´s die verregaande gevolgen kunnen hebben zijn:

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen met behulp van wonddrains. Nabloedingen zijn vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgingreep waarbij het nabloedende bloedvaatje wordt gedicht.

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat operatiewonden geïnfecteerd raken. Antibiotica die na de operatie worden toegediend verkleinen het risico op infectie. Infecties komen sporadisch voor en het risico is dan ook gering. De ernst van een infectie hangt af van de soort ziekteverwekker en hoe snel en adequaat de infectie wordt bestreden.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot tegenvallend resultaat.

(Semi)permanente richelvorming

Bij een endoscopische voorhoofdslift kan door het straktrekken van de huid een richel ontstaan in de behaarde hoofdhuid die niet altijd helemaal wegtrekt. Deze richel gaat nog wel eens gepaard met restzwellingen en verhardingen die soms pas na enkele maanden verdwijnen.

Zenuwbeschadiging

Heel soms wordt tijdens de operatie de aangezichtszenuw in het voorhoofd uitgeschakeld die als doel heeft het voorhoofd op te trekken. Meestal is dit van tijdelijke aard, maar klachten kunnen ook semipermanent of permanent aanhouden. Ook kan hierdoor een van beide wenkbrauwen gaan hangen.

Asymmetrie

Het resultaat van een voorhoofdslift is niet altijd symmetrisch. Soms is het resultaat dermate asymmetrisch dat een correctieve ingreep nodig is voor herstel.

Herhalingsoperatie

Doordat een voorhoofdslift het verouderingsproces van de huid niet stopzet, zal de huid na verloop van jaren weer in dezelfde staat verkeren. Een voorhoofdslift zal het proces van het uitzakken slechts vertragen. Alleen een herhaling van de voorhoofdslift kan mettertijd weer uitkomst bieden.

Gevoelsstoornissen

Bij het losmaken van de huid kunnen zenuwen worden beschadigd. Dit veroorzaakt een merkwaardig gevoel (of gevoelloosheid) in de hoofdhuid. Na verloop van tijd herstelt het gevoel zich vanzelf. In zeer zeldzame gevallen is deze indicatie van permanente of semipermanente aard.