Risico’s penisvergroting en penisverdikking

De kans op complicaties bij een penisvergroting is relatief groot. Vooral een operatieve penisverlenging kan ernstige complicaties tot gevolg hebben. Gevolgen als napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid zijn veelvoorkomende maar relatief onschuldige bijkomstigheden die doorgaans binnen relatief korte tijd vanzelf weer wegtrekken.

Risico´s met grotere gevolgen zijn:

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen met behulp van wonddrains. Nabloedingen zijn vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgingreep waarbij het nabloedende bloedvaatje wordt gedicht.

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat operatiewonden geïnfecteerd raken. Antibiotica die na de operatie worden toegediend verkleinen het risico op infectie. Infectie komt sporadisch voor en het risico is dan ook gering. De ernst van een infectie hangt af van de soort ziekteverwekker en hoe snel en adequaat de infectie wordt bestreden.

Potentie- en ejaculatieproblemen

De penis is een klein, maar zeer complex orgaan. Een erectie vereist dat externe prikkels goed worden ontvangen door de zenuwuiteinden en doorgegeven worden aan de hersenen. De penis is opgebouwd uit drie cilinders. De middelste cilinder, het urinebuiszwellichaam (corpus spongiosum) wordt omgeven door twee aan elkaar vastgegroeide cilinders (corpora cavernosa). Het urinebuiszwellichaam mondt uit in het eikelzwellichaam (corpus spongiosum glandis). Deze vier zwellichamen zuigen zich bij bepaalde fysieke of mentale stimulansen vol met bloed waardoor de penis verstijft. Zodoende zijn ze verantwoordelijk voor een erectie.

Wanneer er tijdens een penisvergrotende ingreep een zwellichaam, zenuw, spier of ader wordt beschadigd, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de potentie en/of het ejaculatievermogen van de penis en daarmee dus ook voor de vruchtbaarheid van de patiënt. Zodoende is een operatieve penisvergroting een zeer risicovolle onderneming.

Averechts effect

Er bestaat een reële kans dat een penisverlenging een averechts effect teweegbrengt. Wanneer zich littekenweefsel vormt aan het inwendige uiteinde van de penis, kan dat de penis als het ware terug de buikholte in trekken. Hierdoor oogt de penis juist kleiner in plaats van groter. Dit gegeven is de reden dat er op een operatieve penisverlenging zelden of nooit garantie wordt gegeven.

Motorische klachten

Door een operatieve penisverlenging kan de patiënt een deel van de motorische invloed op de penis verliezen. De penis kan deels ‘stuurloos’ worden doordat de ligamenten die hem omhoog en op zijn plaats hielden zijn doorgesneden en verplaatst.

Gevoelstoornissen

De penis kan overgevoelig, minder gevoelig of gevoelloos raken en dit kan tot enkele weken aanhouden. In uiterst zeldzame gevallen zijn gevoelsstoornissen van semipermanente of permanente aard. Bij langdurige gevoelloosheid van de penis dient direct contact opgenomen te worden met het ziekenhuis of de privékliniek.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.

Asymmetrie

Door toedoen van de operatie kan de penis schuin en/of krom gaan staan.