Ooglidcorrectie: Voor en na de operatie

Voorbereiding

Wanneer iemand overweegt een ooglidcorrectie te ondergaan, zal er eerst een consult moeten worden ondergaan bij een plastisch chirurg. Die zal willen weten waar de patiënt exact ontevreden over is en zal vervolgens beslissen of een ooglidcorrectie de meest adequate oplossing is. Zo ja, dan zal de chirurg de meest geschikte operatiemethode vaststellen en eventueel foto’s maken en een algemeen gezondheidsonderzoek verrichten.

Voordat de operatie aanvangt en de verdovingsinjecties rondom de oogleden worden toegediend, zal de plastisch chirurg een operatiepatroon aftekenen op en rond de oogleden.

Een esthetische ooglidcorrectie wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg of oogarts in een ziekenhuis of privékliniek. De behandeling vindt meestal plaats onder lokale verdoving, maar bij zwaardere operaties kan ook algehele anesthesie worden toegediend.

De operatie

Er zal een klein sneetje worden gemaakt in de lengterichting van het ooglid, waarna overtollig huid- en spierweefsel en uitgezakt vetweefsel zullen worden weggesneden. Bij een correctie van het onderste ooglid zal de incisie net onder de wimperlijn worden gemaakt. Bij een correctie van het bovenste ooglid zal de incisie in de natuurlijke huidplooi boven het oog worden aangebracht. Hierdoor blijven geen opvallend litteken achter. Bij het verwijderen van een vetpocket wordt soms zelfs een incisie aan de binnenzijde van het ooglid gemaakt waardoor helemaal geen zichtbaar litteken ontstaat. Tenslotte worden eventuele bloedende haarvaatjes gecoaguleerd (dichtgebrand) en wordt de huid gedicht met enkele oplosbare hechtingen. Meestal wordt ter ondersteuning een stukje pleisterverband aangelegd.

Nazorg

Er mag vanuit worden gegaan dat de patiënt er de eerste en tweede week na de operatie nogal gehavend uitziet. Het gebied rond de ogen bestaat uit fijnmazig bindweefsel. Een operationele ingreep rond de ogen lijdt daarom vrijwel altijd tot onverbloemde bloeduitstortingen en hevige zwellingen. Om de zwellingen tegen te gaan dienen de ogen de eerste dagen na de operatie voorzichtig maar regelmatig gekoeld te worden met een koelmasker. Na enkele weken zullen de zwellingen en bloeduitstortingen afnemen, en na plusminus vijf weken zullen ze geheel verdwenen zijn. Bij napijn kunnen pijnstillers verlichting bieden.

Om een accurate en snelle genezing te bevorderen mogen de littekens, en dus ook het pleisterverband, niet nat worden. Douchen mag wel, maar niet te heet, en alleen wanneer de operatielocatie droog blijft. Zware lichamelijke inspanning wordt tijdens de eerste drie weken na de operatie stellig afgeraden. Ook blootstelling aan zon of zonnebank is onverstandig omdat dit de littekens kan accentueren.

Risico’s van ooglidcorrectie

Als een ooglidcorrectie wordt uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg dan is het risico op complicaties relatief klein. Ze komen zo nu en dan echter wel voor. Gevolgen als napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid zijn vanzelfsprekend, maar relatief onschuldig en doorgaans van korte duur.

Risico´s met verregaandere gevolgen zijn:

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat een operatiewond geïnfecteerd raakt. Het komt slechts zelden voor en het risico is dan ook zeer gering. De ernst van een infectie hangt af van de soort ziekteverwekker en hoe snel en adequaat de infectie wordt bestreden.

Gevoelloosheid

De huid rond de operatiewonden kan gevoelloos raken en dit kan tot enkele weken na de operatie aanhouden. Bij zeer zeldzame ernstige complicaties kan de huid deels gevoelloos blijven.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot tegenvallend resultaat.

Gesprongen bloedvaatjes

In zeldzame gevallen kunnen gesprongen bloedvaatjes zichtbaar worden als kleine rode vlekjes op de huid. In enkele gevallen zijn ze van permanente aard. Met een laserbehandeling kunnen ze worden verwijderd.

Seroomvorming

Heel soms maakt het lichaam vlak onder de huid seroomvocht aan. Het ontstaat op de plaats waar de operatie is uitgevoerd en ontstaat plusminus een week na de operatie. Seroomvocht kan meestal worden verwijderd middels injecties.

Vervolgoperatie

Wanneer er een teveel aan huid is weggesneden, kan het zijn dat de huid na de operatie te strak gespannen blijkt te zijn. Wanneer deze spanning niet binnen korte tijd afneemt, kan een vervolgoperatie noodzakelijk zijn.