Ooglaseren – Na de operatie

Pijn na de operatie is sterk afhankelijk van de behandelingsmethode. Alleen bij de LASEK en PRK methodes is vaak sprake van enkele dagen napijn. Napijn kan veelal worden verlicht met pijnstillers als paracetamol en ibuprofen. De ogen zijn de eerste week na de ingreep vaak erg gevoelig voor licht en raken sneller geïrriteerd en vochtig. Bij LASEK en PRK ooglaseren duurt het herstel doorgaans langer dan bij de overige ooglasermethodes.

Het zicht herstelt zeer snel na een ooglaserbehandeling, vaak dezelfde dag nog. Na alle LASIK varianten dient de patiënt het behandelde oog tot twee weken na de operatie ’s nachts af te plakken met een beschermmaskertje.

De ogen dienen de eerste weken na de behandeling zoveel mogelijk te worden ontzien. In de ogen wrijven, zwemmen, omgaan met stof en/of zand en het aanbrengen van oogmake-up is gedurende die tijd dus onverstandig.

Bij ongeveer vijf procent van de patiënten is een nabehandeling nodig om tot een optimaal resultaat te komen.