Ooglaseren

Ogen zijn zeer geavanceerde mechanismen en misschien wel de kwetsbaarste zintuiglijke organen waarover de mens beschikt. Naarmate je ouder wordt gaat de kwaliteit van je ogen achteruit. Bij een gezond en goed functionerend oog zorgen het hoornvlies en de ooglens ervoor dat zich een scherp beeld op het netvlies vormt. Wanneer de sterkte van het hoornvlies en de ooglens niet exact in verhouding staan tot de lengte van de oogbol wordt het beeld onscherp. De lichtstralen vallen dan van buitenaf niet precies samen op het netvlies, maar bijvoorbeeld voor of achter het netvlies. Een dergelijke deviatie van de zichtscherpte heet een refractieafwijking.

Er zijn verschillende soorten refractieafwijkingen. De meest voorkomende refractieafwijkingen zijn cilinderafwijkingen (astigmatisme), bijziendheid (myopie) en verziendheid (hypermetropie). Van astigmatisme is sprake wanneer het hoornvlies niet precies bolvormig is, maar ietwat ovaal. Hierdoor is de refractie in de ene richting anders dan de refractie in de tegenovergestelde richting. Dit levert een onscherp beeld op. Wanneer het hoornvlies te bol is of het oog te lang, dan worden de binnenvallende stralen te veel gebroken. Ze vallen dan samen op een punt dat vóór het netvlies ligt. Op het netvlies zelf ontstaat geen scherp beeld; men spreekt dan van bijziendheid. Is het hoornvlies te vlak of het oog te kort dan vindt de weergave achter het netvlies plaats. Ook dan is het beeld niet scherp. Dit heet verziendheid.

Ook door staar ga je minder scherp zien. Staar, ofwel cataract, is geen refractie-afwijking. Staar wordt veroorzaakt door een vertroebelde ooglens. De ooglens wordt troebel door de stolling van eiwitten in de lens. Een ooglaserbehandeling helpt dan ook niet tegen staar. Staar wordt verholpen door de troebele ooglens te vervangen door een kunstlens.

Het laseren van de ogen kan ervoor zorgen dat je geen bril of lenzen meer hoeft te dragen. Vrijwel iedereen tussen de 20 en 60 die een bril of contactlenzen nodig heeft om – voornamelijk van veraf – goed te kunnen zien kan een ooglaserbehandeling ondergaan. Ooglaseren valt onder de fotokeratotomie. Fotokeratotomie is de verzamelnaam voor chirurgische ingrepen aan het hoornvlies met behulp van licht dat wordt opgewekt door een laser. Fotokeratotomie – en dus ook ooglaseren – valt onder de refractieve oogchirurgie. Refractieve oogchirurgie is een verzamelnaam voor operatieve ingrepen aan het oog die tot doel hebben refractie-afwijkingen op een blijvende manier te verhelpen.

Je ogen laten laseren is het overwegen waard wanneer je:

 • ogen veel verschillen in sterkte
 • allergisch bent voor contactlenzen
 • lenzen irriteren
 • lensmoeheid vertoont
 • om wat voor reden dan ook genoeg hebt van een bril
 • een baan hebt waarbij een goed zicht zonder hulpmiddelen vereist is
 • afwijking schommelt tussen -0,75 en -9 of tussen +0,75 en +3,5

Je ogen laten laseren is niet verstandig wanneer je:

 • jonger bent dan 20 of ouder bent dan 60
 • chemotherapie volgt
 • een bindweefselziekte hebt zoals lupus
 • zwanger bent
 • een extreem dun hoornvlies hebt
 • een ernstige vorm van diabetes hebt