Neuscorrectie: Voor en na de operatie

Een neuscorrigerende operatie wordt uigevoerd door een plastisch chirurg en vindt plaats in een ziekenhuis of privékliniek. De operatie geschiedt onder plaatselijke verdoving of algehele narcose en duurt al snel enkele uren. De soort verdoving, de exacte duur en de noodzaak van een eventuele overnachting zijn afhankelijk van de wensen van de patiënt, de operatievorm en de ernst van de operatie.

Voorbereiding

Voorafgaand aan een neuscorrigerende ingreep vindt een gesprek plaats tussen de patiënt en de plastisch chirurg. De plastisch chirurg zal de hand proberen te leggen op wat de patiënt precies niet mooi vindt aan zijn of haar neus. Wanneer de chirurg weet waar exact de ontevredenheid zit, zal hij bepalen of een neuscorrigerende operatie überhaupt verbetering teweeg kan brengen, of er geen onesthetisch effect zal worden aangericht door de gewijzigde verhoudingen in het gelaat die door de neuscorrectie zullen ontstaan, en of er geen effectievere of minder drastische oplossing is om de ontevredenheid te verhelpen.

Wanneer de plastisch chirurg heeft vastgesteld dat een operationele neuscorrectie naar alle waarschijnlijkheid een esthetische verbetering tot gevolg zal hebben en de patiënt besloten heeft om de operatie te ondergaan, zal de plastisch chirurg de kwaliteit van het benige en kraakbenige neusskelet en de elasticiteit van de neushuid analyseren. Vervolgens zal aan de hand daarvan de meest geschikte operatietechniek worden gekozen. Voordat de verdoving wordt toegediend zal eerst een operatiepatroon op de neus worden afgetekend.

De operatie

Het corrigeren van de neus is een lastige operatie. Ten eerste omdat het uiterste precisie vereist, ten tweede vanwege de complexe anatomie van de neus. De neus wordt namelijk ondersteund door een raamwerk van bot, wat onderdeel is van de schedel, en uit verscheidene kraakbeendeeltjes, die voor het grootste gedeelte de vorm van de neus bepalen. De correctie gebeurt door het been- en kraakbeenskelet van de neus te her- of vervormen.

De mate van succes en de kans van welslagen van de operatie wordt dus niet alleen door de chirurg, maar grotendeels ook door de basisstructuren van de neus bepaald. Daaronder wordt ondermeer het benig- en kraakbenig neusskelet, de neushuid en de vorm van het vlezige gedeelte van de neus verstaan. Voorts zal een neus met slechts een geringe onvolkomenheid meer kans van slagen hebben dan een sterk misvormde neus.

De plastisch chirurg kan op twee verschillende manieren toegang krijgen tot het been- en kraakbeenskelet. De ene optie om het skelet bloot te leggen is via een incisie binnenin de neusgaten; de andere optie is via een incisie in het smalle bruggetje tussen de beide neusgaten, ook wel de columella genoemd. Deze tweede vorm wordt de “open methode” genoemd. Het voordeel van een operatie via de neusgaten is dat er geen zichtbaar litteken achterblijft, het nadeel is echter dat de plastisch chirurg minder zicht en ruimte heeft. Vooral bij gecompliceerdere ingrepen wordt de open methode gebruikt. Wanneer de huid ietwat is losgemaakt van het neusskelet kan de vorm van het bot of kraakbeen worden aangepast.

Volumeverkleining

Bij een volumeverkleining van de neus, zoals het corrigeren van een haakneus, gebolde neusrug, bolle neus, lange neus of brede neus, wordt er via de incisie een veiltje of beiteltje ingebracht. Hiermee wordt het bot en/of kraakbeen hervormd en/of geëgaliseerd. Kraakbeen kan worden verwijderd waarna de neusbotten dichter naar elkaar toe kunnen worden geduwd waardoor de neus in volume afneemt. Soms dient de neus te worden gebroken om het kraakbeen correct te kunnen vervormen.

Volumevergroting

Wanneer er meer volume nodig is in de neus, bijvoorbeeld in de neusrug of neusvleugels, kan er voor het opvullen een synthetisch implantaat zoals Gore-Tex® worden gebruikt of een biologisch implantaat zoals Alloderm®. Wanneer er kraakbeen nodig is, kan er donormateriaal uit de oorschelp worden gehaald en vervolgens in de neus worden ingebracht.

Vormcorrectie

Wanneer bijvoorbeeld de neuspunt tot een andere vorm moet worden bewerkt, gebeurt dat doorgaans via de open methode. Zo kunnen de kleine kraakbeentjes waaruit de neuspunt bestaat, zorgvuldig en nauwkeurig worden verkleind. Wanneer de vorm van de neusrug moet worden gewijzigd, moet deze soms worden gebroken. Neusgaten kunnen worden verkleind door aan de basis van de neus kleine wiggetjes huid weg te snijden. De neusgaten komen hierdoor wat dichter naar elkaar toe. Om de hoek tussen de neus en de bovenlip te rectificeren moet het neustussenschot worden herzien.

Wanneer het neusskelet is gecorrigeerd, wordt de huid er weer terug overheen gelegd en worden de incisies met onderhuidse oplosbare hechtingen gedicht. Soms wordt de neus na de operatie gespalkt, maar meestal volstaat ondersteuning door neustampons, een plastic kapje of pleisterverband. Een operatieve neuscorrectie geeft doorgaans een blijvend resultaat. Soms kan een vervolgcorrectie nodig zijn, maar meestal kan de plastisch chirurg dat van
tevoren aangeven.

Nazorg

De eerste 24 uur na de operatie zal de neus gevoelig of pijnlijk zijn, het hoofd bonken en het gezicht gezwollen zijn. Pijnstillers maken de pijn veelal draaglijk. Het is verstandig om de eerste dag liggend op bed of bank door te brengen met het hoofd op een hoog kussen. De zwellingen en bloeduitstortingen rond de ogen zullen de eerste dagen sterk toenemen en de tweede of derde dag een hoogtepunt bereiken. Koude doeken kunnen verlichtend werken. Het merendeel van de zwellingen en bloeduitstortingen zal binnen enkele weken verdwijnen. De eerste dagen na de operatie kan de neus inwendig bloeden en tot enkele maanden erna zal de neus stijf aanvoelen.

Tot een week na de operatie is het belangrijk om de neus zoveel mogelijk te ontzien. Niet snuiten, niet pulken en niet krabben. Eigenlijk gewoon helemaal afblijven. Na een week kunnen de dagelijkse activiteiten doorgaans weer worden hervat en na enkele weken voelt men zich vaak weer de oude. Tot drie weken na de operatie kunnen zware werkzaamheden en sporten beter niet worden ondernomen. Ook zonnebaden en zonnebanken is niet verstandig. Een bril en cosmetica kunnen problemen opleveren en zeker de eerste week beter niet worden gebruikt. Lenzen kunnen weer worden gedragen zodra de patiënt zich daarvoor goed genoeg voelt. Pas na enkele maanden zul je een glimp opvangen van het definitieve resultaat. Het eindresultaat is pas na ongeveer een jaar zichtbaar.

Risico’s

Als de ingreep wordt uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, dan zijn de risico’s doorgaans klein. Toch komen er weldegelijk complicaties voor. Gevolgen als napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid zijn veelvoorkomende maar relatief onschuldige bijkomstigheden die doorgaans binnen relatief korte tijd vanzelf weer wegtrekken. Risico´s met grotere gevolgen zijn:

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat een operatiewond geïnfecteerd raakt. Het komt slechts zelden voor en het risico is dan ook zeer gering.

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen met behulp van wonddrains. Nabloedingen zijn overigens vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgoperatie met als doel het nabloedende bloedvaatje te dichten.

Gevoelloosheid

Rond de operatiewond kan de huid gevoelloos raken en dit kan tot enkele weken na de operatie aanhouden. Bij zeldzame ernstige complicaties kan de huid deels gevoelloos blijven.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot tegenvallend resultaat.

Gesprongen bloedvaatjes

Na de ingreep kunnen gesprongen bloedvaatjes zichtbaar worden als kleine rode vlekjes op de huid. In enkele gevallen zijn ze van permanente aard. Met een laserbehandeling kunnen ze worden verwijderd.

Littekenvorming

Bij het opereren met de open methode kan er een smal littekentje op de basis van de neus zichtbaar blijven.

Vervolgbehandeling

Bij ongeveer tien procent van de patiënten is een vervolgbehandeling nodig om tot het gewenste eindresultaat te komen. Dit komt bij de meest ervaren plastisch chirurgen voor en in de meeste gevallen is dit van tevoren al duidelijk.