Kosten neuscorrectie

Esthetische neuscorrectie komt niet in aanmerking voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering. De kosten van een neuscorrectie verschillen in grote mate per praktijk. De praktijkkosten worden veelal bepaald door de loonkosten van de plastisch chirurg. Duurdere klinieken zijn niet vanzelfsprekend beter dan goedkopere.

Neuscorrectie van niet plastisch-chirurgische aard zoals reconstructieve neuscorrectie ten gevolge van een ongeval of voor het verhelpen van ademhalingsproblemen komen vaak wel in aanmerking voor vergoeding. Dit is na te vragen bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

De kosten van een neuscorrectie zijn volledig afhankelijk van de complexiteit van de ingreep.

De kosten voor het poliklinisch vergroten of verkleinen van de neus variëren van ongeveer €3500,- tot ongeveer €6000,-.

De kosten voor het poliklinisch corrigeren van de neuspunt variëren van ongeveer €1700,- tot ongeveer €3200,-.

De kosten voor het poliklinisch corrigeren van het neustussenschot variëren van ongeveer €1600,- tot ongeveer €2600,-.