Neuscorrectie

Er zijn uiteenlopende motieven voor het esthetisch laten corrigeren van de neus. Sommigen vinden hun neus te groot, anderen te klein en weer anderen vinden hun neus niet recht genoeg, ronduit krom, of te geprononceerd. De vorm van de neus is niet alleen van grote invloed op het gezicht als totaalplaatje, maar ook nog eens zwaar onderhevig aan persoonlijke voorkeur. De een vindt een extreem smalle neus mooi en de ander houdt er juist van als ie wat meer uitgesproken is. Waar iedereen het zo’n beetje over eens is, is dat een neus, om wat voor reden dan ook, niet te erg mag opvallen. De vorm van iemands neus kan sterk veranderen naarmate diegene ouder wordt. Naarmate de jaren vorderen, wordt het neuskraakbeen namelijk dunner en neemt de veerkracht ervan af.

Als je niet tevreden bent met je neus kun je daar, door middel van een plastisch-chirurgische ingreep, verandering in laten brengen. Een dergelijke operatie om de neus in overeenstemming te brengen met de rest van het gelaat wordt neuscorrectie of rhinoplastiek genoemd.
Rhinoplastiek kan bij de volgende esthetische ingrepen uitkomst bieden:

  • het verkleinen van de neus
  • het vergroten van de neus
  • de vorm van de neustip veranderen
  • de vorm van de neusrug veranderen
  • de ruimte tussen de neusgaten versmallen
  • de hoek tussen neus en bovenlip corrigeren
  • de neus rechten (scheefstand verhelpen)
  • asymmetrie corrigeren
  • een geboorteafwijking corrigeren

Een vormcorrectie van de neus wordt doorgaans niet uitgevoerd bij kinderen onder de 16 à 17 jaar, omdat deze groep in veel gevallen de groeispurt nog voor zich heeft. Hierdoor kan er natuurlijkerwijs nog veel aan het lichaam veranderen.