Risico’s van moedervlekexcisie

Een moedervlekexcisie brengt nauwelijks letsel en risico’s met zich mee. De kans bestaat altijd dat een operatiewond geïnfecteerd raakt. Die kans is echter uitermate klein bij het minuscule wondje dat achterblijft na het verwijderen van een moedervlek. Wanneer het wondje toch geïnfecteerd raakt dan kan het tijdig toedienen van antibiotica uitkomst bieden.