Moedervlekexcisie – Voor de operatie

Een moedervlekexcisie is een relatief lichte en ongecompliceerde operatieve ingreep om een moedervlek te verwijderen. Het weghalen van een moedervlek brengt vrijwel geen restricties en risico’s met zich mee. Er zijn daarom weinig tot geen voorbereidingen nodig om deze operatieve ingreep te kunnen ondergaan.

Voor de moedervlekexcisie vindt een consult plaats waarin de patiënt uitlegt waarom hij of zij de ingreep wil ondergaan en welke verwachtingen hij of zij heeft. De plastisch chirurg zal bepalen of de redenen en mogelijke voordelen opwegen tegen de nadelen en of aan de verwachtingen van de patiënt zal kunnen worden voldaan.

Wanneer een patiënt rookt is het verstandig om enkele maanden voor het weghalen van de moedervlek te stoppen. Nicotinegebruik vernauwt namelijk de bloedvaten en verstoort zodoende de wondgenezing na een moedervlekexcisie. Ook eventueel gebruik van bloedverdunnende medicijnen dient te worden onderbroken omdat dit overmatig bloedverlies tijdens de moedervlekexcisie tot gevolg kan hebben.

Voordat de operatie plaatsvindt zal de chirurg met een speciale pen een ellips aftekenen rondom de te verwijderen moedervlek.
Vervolgens wordt het gehele afgetekende gebied verdoofd door op meerdere punten buiten het afgetekende gebied injecties met een verdovende vloeistof te zetten. Dit wordt ook wel field-block verdoving genoemd. Deze verdoving kan ietwat pijnlijk zijn.