Maagdenvliesherstel – Voor de operatie

Maagdenvliesherstel of hymenreconstructie geschiedt door het samenbrengen van de hymenresten en dient – afhankelijk van de operatiemethode – zo kort mogelijk (+/- 3 dagen of +/- 14 dagen) voor het eerstvolgende seksuele contact plaats te vinden.

Er zijn weinig tot geen voorbereidingen nodig voor een maagdenvliesherstel of hymenreconstructie. Het gaat hier namelijk om een kleine ingreep die weinig restricties en risico’s met zich meebrengt.

Zoals aan elke operatieve ingreep, gaat ook aan een operatief maagdenvliesherstel een consult vooraf. Tijdens dit consult worden de problemen en de verwachtingen van de patiënt uitgebreid besproken en zal de plastisch chirurg of gynaecoloog aangeven of hieraan kan worden voldaan. Ook zal de meest geschikte operatiemethode worden besproken.

Een operatief maagdenvliesherstel of hymenreconstructie wordt door veruit de meeste privéklinieken alleen uitgevoerd wanneer na uitvoerige counseling blijkt dat er geen andere mogelijkheid is die een oplossing kan bieden voor de problemen van de patiënt.