Kosten lipostructure / lipofilling

Lipostructure komt niet in aanmerking voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering omdat het hier gaat om een puur cosmetische ingreep.

In alle gevallen dient de patiënt voor de totale kosten van de operatie zorg te dragen. Het is verstandig om van tevoren een prijs vast te stellen in overleg met de plastisch chirurg.

De prijs van een lipostructurebehandeling verschilt zeer sterk per kliniek en is sterk afhankelijk van de loonkosten van de plastisch chirurg en overige kosten zoals eventuele overnachtingen. De prijs is ook afhankelijk van het lichaamsdeel of de lichaamsdelen die worden behandeld. De duurste kliniek is niet vanzelfsprekend de beste.

De prijs van een lipostructurebehandeling varieert van ongeveer €1500,- voor de boven- of onderlip tot ongeveer €5500,- voor bijvoorbeeld de billen.

Een prijs vanaf €1750,- voor een enkele locatie en een meerprijs van ongeveer €500,- voor elke volgende locatie komt ook voor.