Risico’s van een kaakcorrectie / kincorrectie

Gevolgen als napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid komen vrijwel bij elke operatieve ingreep voor en zijn relatief onschuldig van aard en van korte duur. Risico´s die verregaande gevolgen kunnen hebben zijn:

Gevoelsstoornissen

Bij het splijten van de onderkaak wordt dikwijls de gevoelszenuw van onderlip en kin (nervus alveolaris inferior) geschaad. Dit veroorzaakt een merkwaardig gevoel (of gevoelloosheid) in de onderlip dat doorgaans binnen uiterlijk zes maanden geheel verdwijnt. In zeer zeldzame gevallen is deze indicatie van permanente of semipermanente aard. De functie van de lip wordt niet aangetast, noch is de indicatie waarneembaar voor anderen.

Gebitschade

Tijdens de operatie kan schade ontstaan aan tanden en kiezen. Het boren en zagen kan schade toebrengen die slechts middels kostbare herstelwerkzaamheden door een tandarts kan worden verholpen.

Beperkingen van de kaakfuncties

De kaak kan ten gevolge van de operatie worden beperkt in zijn bewegingen. Gewrichtsklachten en pijn kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de mond niet meer helemaal kan worden geopend.

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat een operatiewond geïnfecteerd raakt. Het komt slechts zelden voor en het risico is dan ook zeer gering.

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen met behulp van wonddrains. Nabloedingen zijn overigens vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgoperatie met als doel het nabloedende bloedvaatje te dichten.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot tegenvallend resultaat.

Recidief / Terugval

Door het duwen en wringen van de tong tegen de tanden kan de gecorrigeerde kaak deels opnieuw de oude kaakstand aannemen.