Kaakcorrectie / Kincorrectie – Voor de operatie

Om te onderzoeken of een rigoureuze ingreep als kaakchirurgie de ideale oplossing is voor het desbetreffende probleem, worden het gebit, de kaken, het aangezicht en het profiel uitgebreid onderzocht. Ook worden er dia’s, röntgenfoto’s en wasbeten of gipsafdrukken van het gebit gemaakt.

Daarnaast zal worden overwogen of voor het beoogde resultaat een aanvullende operatie nodig is zoals een neus- of halscorrectie. Het team zal het behandelplan met de patiënt bespreken, waarbij onder andere de voor- en nadelen en de mogelijke complicaties en risico’s aan de orde komen.

In sommige gevallen moet er alvorens de kaakchirurgische ingreep plaatsvindt, geruime tijd een beugel worden gedragen. Soms blijft de beugel tijdens de operatie zitten en soms wordt deze na de operatie opnieuw aangebracht.

Voorafgaand aan de operatie ondergaat de patiënt een algemeen gezondheidsonderzoek, evenals een bloed- en urinetest. Sommige praktijken nemen enkele weken voor de operatie bloed af om bij complicaties te kunnen toedienen.

Vlak voor de operatie wordt de mondholte grondig schoongemaakt, waarna premedicatie en de verdoving worden toegediend.

Kaakchirurgie wordt uitgevoerd door een kaakchirurg of plastisch chirurg in een ziekenhuis of privékliniek. De operatie geschiedt onder algehele verdoving en duurt, afhankelijk van de operatiemethode, algauw enkele uren.