Kaakcorrectie / Kincorrectie

Wanneer de stand van het gebit afwijkt, kan dit tot zowel medische als esthetische klachten leiden. Deze klachten worden doorgaans verholpen door een orthodontist met behulp van de alom bekende beugel. Wanneer een beugel echter niet volstaat, kan er gekozen worden voor een drastischere maatregel. Deze drastischere maatregel is operatieve kaakcorrectie.

Kaakcorrectie wordt zeer frequent uitgevoerd, zowel om medische als om esthetische redenen. Redenen kunnen zijn: lichamelijke klachten bij het kauwen, afbijten, slikken, spreken en sluiten van de lippen, pijn in de kaak en kaakgewrichten, maar ook uiterlijke bezwaren zoals een onesthetisch voorkomen van de kaaklijn of de stand van de boven- en/of onderkaak.

Kaakchirurgie is dus van toepassing bij dermate grote afwijkingen in de stand, vorm of afmeting van de boven- en/of onderkaak waarbij alleen een beugel niet volstaat. Een combinatie van orthodontie en kaakchirurgie is dan nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Met deze methode wordt een functioneel en esthetisch evenwicht bewerkstelligd tussen de kauwspieren, de tanden en kiezen in de onder- en bovenkaak, de luchtwegen en de gelaatsuitdrukking.

Kaakchirurgie wordt veelal in teamverband voorbereid en uitgevoerd. Het operatieteam verschilt per ingreep en bestaat doorgaans uit een (kaak)chirurg en een orthodontist, eventueel aangevuld met een tandarts, plastisch chirurg en/of psycholoog.

In de regel wordt een kaakcorrigerende ingreep alleen uitgevoerd bij volgroeide patiënten vanaf 17 à 20 jaar oud. Toch zie je steeds vaker jongens en meisjes vanaf 13 à 15 jaar oud die de ingreep ondergaan.

Het totale orthodontistische en plastisch-chirurgische traject, van beugel tot en met de operatieve ingreep, duurt al snel anderhalf tot twee jaar.

De volgende indicaties kunnen worden verholpen middels kaakchirurgie:

  • Een te grote onderkaak (onderbeet)
  • Een te kleine onderkaak (overbeet)
  • De boven en onderkaak sluiten aan de voorkant niet volledig op elkaar (open beet)
  • Een onesthetisch effect, veroorzaakt door de vorm van de gehele bovenkaak
  • Een onesthetische effect, veroorzaakt door de vorm van een kaakdeel
  • Een onesthetisch effect, veroorzaakt door de vorm van de kin
  • Een te smalle bovenkaak