Halslift – Voor de operatie

Voorafgaand aan de operatie vindt een consult plaats waarin de patiënt zijn of haar wensen uiteenzet en de plastisch chirurg inschat of aan deze wensen kan worden voldaan met de huidige operatietechnieken. Wanneer de patiënt en de plastisch chirurg instemmen om de operatieve ingreep te betrachten zal er een algemeen gezondheidsonderzoek plaatsvinden waarbij de patiënt een aantal tests dient te doorlopen. Ook zullen er foto’s worden gemaakt voor in het medisch dossier.

Niet elke kliniek stelt dezelfde eisen aan de patiënt tijdens een halslift. Voornamelijk klinieken die een halslift onder algehele verdoving of narcose uitvoeren verwachten dat de patiënt tijdens de dag van opname voor de halslift nuchter is. Dit houdt in dat er na het middernachtelijk uur voorafgaand aan de operatie niet meer mag worden gegeten of gedronken. Andere klinieken raden aan om tot enkele uren voor de operatieve halslift niet meer te eten of stellen helemaal geen eisen aan de patiënt betreffende nuchterheid.

Veel klinieken voeren een halslift alleen uit wanneer de patiënt tenminste drie à vier maanden niet meer heeft gerookt. Nicotinegebruik vernauwt namelijk de bloedvaten en haarvaatjes in de huid en kan zodoende gezonde wondgenezing zeer negatief beïnvloeden. Er zijn echter ook klinieken die verwachten dat de patiënt alleen de dag van de operatieve ingreep niet rookt en er zijn zelfs klinieken die hier helemaal geen eisen aan stellen.

Het gebruik van acetylsalicylzuurhoudende medicijnen zoals aspirine, Asprobruis®, APC® en Ascal® wordt door veruit de meeste klinieken ten strengste afgeraden. Dit soort medicijnen verstoort namelijk het lichamelijke bloedstollingsproces. De bloedverdunnende werking van dit soort medicijnen kan leiden tot overmatig bloedverlies tijdens de operatieve halslift en dit is uiterst gevaarlijk.

Voor de operatie hoeft de patiënt zich doorgaans niet te verkleden. Meestal wordt verzocht om alvorens de halslift plaatsvindt geen make-up of crèmes op de huid aan te brengen. De patiënt wordt onder narcose gebracht of het gelaat en de hals zullen worden verdoofd met enkele injecties, waarna het operatiegebied wordt schoongemaakt met een desinfectans. Tenslotte wordt de hals en het gelaat afgedekt met steriele doeken.