Halslift – Risico’s

Gevolgen als napijn, kneuzingen, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen, gevoelloosheid en een verstrakte huid komen vrijwel bij elke operatieve ingreep voor. Bijkomstigheden als deze zijn ongevaarlijk en doorgaans van korte duur. Risico´s die verregaande gevolgen kunnen hebben zijn:

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen door het plaatsen van wonddrains en zijn vrij eenvoudig te verhelpen met een kleine vervolgingreep waarbij het nabloedende bloedvaatje wordt gedicht.

Infectie

Hoe hygiënisch een operatie ook wordt uitgevoerd, de mogelijkheid bestaat altijd dat een operatiewond geïnfecteerd raakt. Antibiotica die na de operatie worden toegediend verkleinen het risico op infectie. De ernst van een infectie hangt af van de soort ziekteverwekker en hoe snel en adequaat de infectie wordt bestreden.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Roken vergroot de kans op deze complicaties. Wondgenezing en weefselversterf kunnen tot ernstig tegenvallende resultaten leiden.

Herhalingsoperatie

Doordat een halslift het verouderingsproces van de huid niet stopzet, zal de huid na verloop van jaren weer in dezelfde staat verkeren. Een halslift zal het proces van uitzakking slechts vertragen. Alleen een herhalingsoperatie kan mettertijd weer uitkomst bieden.