Kosten flapoorcorrectie

Verzekeringsvoorwaarden

Het is van verscheidene factoren afhankelijk of een flapoorcorrectie in aanmerking komt voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering.

Tot 2005 zat de flapoorcorrectie nog in het oude vertrouwde ziekenfondspakket, maar in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel zijn er weinig tot geen zorgverzekeraars die de flapoorcorrectie in het basispakket hebben zitten. De meeste zorgverzekeraars hebben wel aanvullende verzekeringen die een flapoorcorrectie dekken. Dit verschilt zeer sterk per verzekeraar, verzekering, polisvoorwaarden, dekking, en leeftijd van de patiënt. Kinderen jonger dan 13 jaar waarvan kenbaar kan worden gemaakt dat ze te leiden hebben onder hun flaporen, komen meestal direct voor vergoeding in aanmerking.

Voor volwassenen is het belangrijk dat er kan worden aangetoond dat er niet alleen esthetische beweegredenen zijn voor de operatieve ingreep. Soms zal de verzekeraar vragen om een rapport van een psycholoog of psychiater alvorens over te gaan tot vergoeding. In bepaalde gevallen moet de patiënt de operatie geheel zelf bekostigen.

Kosten

De kosten van een flapoorcorrectie verschillen zeer sterk per kliniek en zijn in grote mate afhankelijk van de loonkosten van de plastisch chirurg. Een flapoorcorrectie aan beide oren varieert van ongeveer €1500,- tot ongeveer €2500,-.

Het is verstandig om voorafgaand aan de operatie een overeenkomst te sluiten met de kliniek betreffende de kosten. Op die manier worden financiële verrassingen uitgesloten.

Soms is een tweede operatie noodzakelijk om tot een optimaal eindresultaat te komen. Deze vervolgoperatie kan extra kosten met zich meebrengen, die ofwel door uzelf, ofwel door uw verzekeraar bekostigd dienen te worden.