Flapoorcorrectie: Voor en na de operatie

Voorbereiding

De patiënt zal voor de operatie duidelijk maken aan de plastisch chirurg wat hij of zij verwacht van het beoogde resultaat. De plastisch chirurg zal vervolgens beoordelen in welke mate er aan deze verwachtingen kan worden voldaan.

Otoplastiek oftewel flapoorcorrectie wordt in veruit de meeste gevallen op beide oren toegepast en een 100 procent symmetrisch resultaat kan daarom nimmer worden gegarandeerd. Kleine asymmetrische verschillen komen altijd voor, maar vallen doorgaans niet of nauwelijks op. Van een flapoorcorrectie mag verregaande verbetering worden verwacht, maar er mag niet worden uitgegaan van perfectie. Reële verwachtingen zijn belangrijk om achteraf niet te worden teleurgesteld door een mogelijk tegenvallend eindresultaat.

Voor en na de operatie worden foto’s van de oren gemaakt. Vooral bij kinderen is soms aanvullend onderzoek nodig zoals een bloedonderzoek of hartfilmpje. Men hoeft meestal niet nuchter te zijn alvorens de operatie plaatsvindt, maar er worden doorgaans wel restricties opgelegd qua eten en drinken tijdens de dagen voor en de dag van de operatie.

Operatie: Hoe een flapoorcorrectie wordt uitgevoerd

Een flapoorcorrectie is een dagbehandeling die door een plastisch chirurg of KNO-arts wordt uitgevoerd. De operatie vindt plaats in een privé-kliniek of ziekenhuis en geschiedt bij volwassenen veelal onder plaatselijke verdoving en bij kinderen onder algehele narcose. De operatie neemt zo’n 30 minuten per oor in beslag.

Om de afwijking van het kraakbeenskelet van het oor te corrigeren, wordt in het aanhechtdeel van het oor achter de oorschelp een ellipsvormige incisie gemaakt. Het ellipsvormige stukje huid wordt verwijderd waarna het kraakbeen wordt omgevouwen. Hierdoor ontstaat een nabootsing van de kraakbeenplooi die doorgaans natuurlijk wordt gevormd. De twee symmetrische lengtehelften van de ellipsvormige wond die achterblijft worden naar elkaar toegetrokken en met enkele oplosbare hechtingen aan elkaar vastgemaakt. Hierdoor gaat het oor meer naar binnen staan en buigt het dichter naar het hoofd toe.

Na afloop van de operatie worden eventueel drains in de wonden aangebracht om bloed en wondvocht af te voeren. Deze zullen sowieso worden geplaatst bij verhoogde kans op nabloeding. Wonddrains worden gewoonlijk 1 à 2 dagen na de operatie verwijderd. Heel soms is een tweede operatie nodig om tot het gewenste resultaat te komen, maar dit komt zelden voor. Ten gevolge van de operatie zal altijd een klein litteken achter de oorschelp zichtbaar blijven.

Foto’s flapoorcorrectie: Operatie in beeld

flapoorcorrectie: aftekenen / verdoven / opzij duwen
Foto 1: Aftekenen / Foto 2: Verdoven / Foto 3: Opzij duwen

flapoorcorrectie: Incisie maken / vel wegnemen / ellipsvormige wond
Foto 4: Incisie maken / Foto 5: Vel wegnemen / Foto 6: Ellipsvormige wond

flapoorcorrectie: hechten / vastgehecht / resultaat direct na operatie
Foto 7: Hechten / Foto 8: Vastgehecht / Foto 9: Resultaat direct na de operatie

Nazorg

Alvorens de patiënt naar huis mag, wordt er gaasverband over de oren gelegd en een tulband om het hoofd gewikkeld welke beide een week moeten blijven zitten. Tijdens de daaropvolgende weken wordt -doorgaans alleen ’s nachts- een zachte haarband gedragen om de oren zo goed mogelijk te laten genezen, en te beschermen tijdens het slapen. Het kan zijn dat de plastisch-chirurg aangeeft dat hij/zij tussentijds wil controleren of de wonden goed genezen.

Het is verstandig om elk contact met de oren te vermijden totdat de wonden zijn genezen. De oren zullen tijdens de eerste weken na de operatie gevoelloos, gevoelig of pijnlijk zijn. Ook zwellingen en rode en blauwe plekken op de oren zijn normale gevolgen van de operatie. Pijn, zwellingen, gevoelloosheid en verkleuringen trekken na verloop van dagen vanzelf weg en zijn meestal binnen 1 à 2 weken geheel verdwenen.

Douchen mag al een dag na de operatie. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de oren droog blijven. Het wassen van de haren wordt daarom tot enkele dagen na de operatie afgeraden.

Normaliter zijn alle hechtingen die worden gezet bij een flapoorcorrectie oplosbaar en deze hoeven dus niet achteraf te worden verwijderd.

Risico’s van een flapoorcorrectie

Napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid zijn veelvoorkomende maar relatief onschuldige bijkomstigheden die doorgaans binnen relatief korte tijd vanzelf weer wegtrekken.

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat een wond geïnfecteerd raakt. Het risico is erg klein en het komt dan ook zeer zelden voor.

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen met behulp van wonddrains. Daarbuiten zijn nabloedingen vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgoperatie met als doel het nabloedende bloedvaatje te dichten.

Gevoelloosheid

Rond de oren kan de huid gevoelloos raken en dit kan tot enkele weken aanhouden.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Dit komt zeer zelden voor. Verstoorde wondgenezing en weefselversterf kunnen leiden tot tegenvallend resultaat.

Asymmetrie

De stand van beide oren is nooit 100 procent gelijk aan elkaar. In enkele gevallen nijgt het kraakbeen terug te buigen naar zijn oorspronkelijke stand wat na verloop van tijd afbreuk doet aan het resultaat van de operatie.