Kosten dijbeenlift

Een dijbeenlift komt vrijwel nooit in aanmerking voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering omdat deze ingreep wordt gezien als een esthetische oftewel cosmetische behandeling en dus niet als medisch noodzakelijk.

Hoewel overtollig huid- en vetweefsel weldegelijk fysieke klachten met zich mee kan brengen, worden deze klachten op enkele uitzonderingen na, niet als zodanig belemmerend gezien dat een dijbeenlift is opgenomen in het verzekeringspakket van Nederlandse zorgverzekeraars. Vraag als patiënt voor alle zekerheid toch aan je plastisch chirurg of het zin zou kunnen hebben om vergoeding aan te vragen bij de verzekeraar. Er zijn in het verleden namelijk nog wel eens uitzonderingen gemaakt.

De kosten van een dijbeenlift verschillen zeer sterk per kliniek en zijn in grote mate afhankelijk van de loonkosten van de plastisch chirurg. De prijs van een dijbeenlift varieert ongeveer van €4000,- tot €5000,- en een dijbeenlift in combinatie met liposculptuur kost doorgaans €5500,- tot €6000,-.
Het is verstandig om als patiënt vooraf met de kliniek te bespreken wat de ingreep gaat kosten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met eventuele bijkomende kosten voor overnachtingen, speciale kledij, eventuele vervolgoperaties, enzovoort.