Vergoeding & kosten buikwandcorrectie

Het is van verschillende factoren afhankelijk of een buikwandcorrectie in aanmerking komt voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering. Wanneer de buikwandcorrectie wordt uitgevoerd om puur esthetische redenen, is dit sowieso niet het geval. In veruit de meeste gevallen moet de patiënt de operatie zelf bekostigen.

Daarnaast verschilt dit per verzekeraar en verzekering. Dit zijn bepaalde uitgangspunten:

Verminking

Bij verminking ten gevolge van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting komt de operatie wel in aanmerking voor vergoeding. Van verminking is pas sprake wanneer de buik dusdanig misvormd is dat deze vergelijkbaar is met misvormingen door brandwonden, misvormingen van de handen door reumatoïde artritis, misvorming door verlamming van de aanhechtzenuw of amputatie van ledematen.

Lichamelijke functiestoornis

Ook een lichamelijke functiestoornis kan de operatie in aanmerking doen komen voor vergoeding. Een voorbeeld hiervan is niet te voorkomen of te genezen continu aanwezige smetten in huidplooien waarbij een operatie de enige oplossing voor het probleem vormt. Ook ernstige bewegingsbeperkingen kunnen hieronder vallen.

Bepaalde BMI

Een voorwaarde waaraan sowieso voldaan moet worden om de operatie in aanmerking te doen komen voor vergoeding, is een Body Mass Index die niet hoger is dan 30 en 12 maanden stabiel is.

Kosten buikwandcorrectie

De kosten van een buikwandcorrectie verschillen zeer sterk per kliniek en zijn in grote mate afhankelijk van de loonkosten van de plastisch chirurg. Een volledige buikwandcorrectie varieert van ongeveer €3500,- tot €5000,-, een mini-buikwandcorrectie varieert van ongeveer €2000,- tot €3500,-. Het is verstandig om de prijs vooraf vast te stellen met de plastisch chirurg en de bijkomende kosten voor eventuele overnachtingen, speciale kledij, eventuele vervolgoperaties etc. in ogenschouw te nemen.