Buikwandcorrectie: Voor en na de operatie

Voorbereiding

Vlak voor de operatie wordt de algemene gezondheid van de patiënt onderzocht en een bloedonderzoek verricht. Het wordt aangeraden om enkele weken voor de operatie te stoppen met roken omdat roken de bloedvaten vernauwt wat gezonde wondgenezing kan belemmeren. Bij overgewicht is het verstandig om tijdens de operatie op streefgewicht te zijn om een optimaal resultaat te bereiken en infectierisico te beperken.

Operatie

Een buikwandcorrectie wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg in een ziekenhuis of privé-kliniek onder algehele verdoving ofwel narcose. Narcose kan onprettig zijn maar is een vrij cliëntvriendelijke en veilige verdovingsmethode.

De ingreep zal doorgaans alleen worden uitgevoerd wanneer de klachten van de patiënt naar alle waarschijnlijkheid verholpen zullen worden door de desbetreffende operatie, en de patiënt bovendien in goede lichamelijk conditie is.

De operatietechniek die wordt toegepast is afhankelijk van de klachten, de uitkomst van het gezondheids- en bloedonderzoek, de elasticiteit van de huid, de conditie en het aspect van de rechte buikwandspieren en de mate van lokale vetophoping. De voor- en nadelen en de risico’s van de verschillende technieken worden in ogenschouw genomen en ook de ervaringen van de plastisch chirurg spelen een rol. Voor de ingreep zal de plastisch chirurg een nauwkeurig operatiepatroon op de onderbuik en eventueel rond de navel aftekenen om aan te geven hoeveel huid er verwijderd dient te worden.

Bij een volledige buikwandcorrectie wordt een horizontale incisiegemaakt net boven de schaamstreek van plusminus 30 tot 50 centimeter. De buikwand wordt helemaal losgesneden van de onderliggende spierlaag tot aan de ribbenboog en het borstbeen. Rondom de navel wordt een incisie gemaakt zodat deze netjes op zijn plek blijft. De huid wordt strakgetrokken waarna overtollig huidweefsel en onderhuids vetweefsel worden weggesneden. De twee rechte buikspieren worden zonodig weer strak naar elkaar toe gehecht waarna de wond inwendig en uitwendig wordt gehecht.

Om de navel weer zichtbaar te maken wordt een kleine ronde uitsnede gemaakt in de buikhuid die over de navel wordt geplaatst waarin de navel vervolgens wordt vastgehecht. Om wondvocht af te voeren en bij risico op nabloeding worden drains aangebracht die na ongeveer twee dagen weer worden verwijderd.

Wanneer er alleen sprake is van lokale vetophoping in het gebied onder de navel kan een zogenaamde ‘mini-buikwandcorrectie’ uitkomst bieden. Bij een mini-buikwandcorrectie wordt alleen een snede in de onderbuik gemaakt, en dus niet rondom de navel waardoor er alleen een zichtbaar litteken achterblijft op de onderbuik. De plastisch chirurg zal altijd proberen om de incisie onder de bikinilijn te maken zodat deze bij het dragen van een bikinibroekje of slip niet of in ieder geval zo min mogelijk zichtbaar is.

Een volledige buikwandcorrectie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en een mini-buikwandcorrectie één tot anderhalf uur.

Zoals bij iedere plastisch-chirurgische ingreep is het van groot belang om realistische verwachtingen te hebben van het resultaat en niet te hopen op perfectie. Plastische chirurgie en esthetische chirurgie zijn geen exacte wetenschappen. De operatie zal blijvende zichtbare littekens tot gevolg hebben. Garantie op een goed resultaat en een ongestoord beloop kan niet worden gegeven en er bestaat altijd een risico op complicaties.

Nazorg

De zwelling en bloeduitstortingen ten gevolge van de operatie kunnen aanzienlijk zijn. Tot ongeveer twee maanden na de operatie mag de patiënt niet zwaar tillen of de buikspieren zwaar belasten. Vaak wordt een speciaal ontwikkeld en op het lichaam aangepast korset gemaakt dat tijdens de eerste weken na de operatie gedragen dient te worden voor steun en bevordering van het helingsproces. Er wordt aangeraden om na de operatie een of meerdere dagen in bed te liggen met de knieën gebogen om de spanning op de wond te verminderen.

Het dragen van een steunend pantybroekje tot ongeveer zes weken na de operatie wordt tevens aanbevolen en bevordert de wondgenezing en kan het ontstaan van bloed- en vochtophoping voorkomen. Na ongeveer een week worden de uitwendige hechtingen verwijderd, de inwendige hechtingen lossen vanzelf op. De littekens moeten droog blijven tot de hechtingen eruit zijn. Kort douchen mag al een dag na de operatie, maar het is van groot belang dat de littekens niet nat worden of worden aangeraakt. Na een week mag weer gewoon worden gedoucht. De temperatuur van het water mag echter niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied kan gaan zwellen.

Het is belangrijk om de littekens gedurende enkele maanden in te smeren met littekencrème en ze regelmatig te masseren nadat de wonden zijn genezen. Dit om de littekens soepel te maken en ze beter te laten wegtrekken. De zwellingen in de buik verdwijnen meestal na twee tot zes weken. Na twee weken gaan de meeste patiënten weer aan het werk en na zes weken zijn ze weer volledig actief. Om de littekens zo effectief mogelijk te laten verdwijnen is het belangrijk om ze het eerste jaar niet aan zon bloot te stellen om inbranden te voorkomen. Pas na een jaar is het uiteindelijke resultaat zichtbaar.

Risico’s van een buikwandcorrectie

Zoals bij elke plastische ingreep kunnen ook bij een buikwandcorrectie complicaties optreden. De meest voorkomende risico’s worden hieronder besproken.

Infectie

Infectie komt zeer zelden voor en hoofdzakelijk bij mensen met te veel vetweefsel. Het is daarom zeer verstandig om op streefgewicht te zijn wanneer je de operatie ondergaat.

Nabloeding

Nabloeding wordt veelal voorkomen door drains te plaatsen en is vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgoperatie om het nabloedende bloedvaatje te dichten.

Littekenvorming

Er wordt altijd getracht de incisies zo te maken dat de operatielittekens na de ingreep zo min mogelijk opvallen. Het litteken is echter groot, plusminus 30 tot 50 centimeter. Van de buitenkant van de ene heup, via de bovenkant van het schaambeen naar de buitenkant van de andere heup. Bij een reguliere buikwandcorrectie waarbij de navel verplaatst wordt, ontstaat dus ook rondom de navel een litteken wat in meer of mindere mate zichtbaar zal blijven.

Gevoelloosheid

Rond de littekens zal de huid gevoelloos raken en dit zal geruime tijd zo blijven. Met het verstrijken van de tijd keert het gevoel grotendeels terug, maar vaak blijft de huid rondom de littekens ongevoeliger dan voorheen.

Opvallendheid van overige gezette lichaamsdelen

Na een buikwandcorrectie kunnen andere lichaamsdelen soms extra de aandacht trekken. Gezette heupen bijvoorbeeld, vallen door de plattere buik extra op.

Trombose

Trombose ontstaat zeer zelden, maar is een potentiële dreiging. De kans op een trombosebeen is kleiner dan 1 procent. Trombose kan weer leiden tot longembolie, maar ook dit komt zeer zelden voor. Vooral roken en overgewicht verhogen het risico hierop.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf kunnen leiden tot tegenvallend resultaat. Dit komt zeer zelden voor.

Overig

Napijn, bloeduitstortingen, zwellingen en gevoelloze huid zijn veelvoorkomende maar relatief onschuldige bijkomstigheden.