Botox: Voor en na de behandeling

Toepassingsmogelijkheden

Rimpels

Mensen kunnen ongewild bepaalde gelaatsuitdrukkingen vertonen. Zo kan iemand verveeld, bruusk of boos kijken zonder dat daar aanleiding toe is. Een dergelijke gelaatsuitdrukking kan mede worden veroorzaakt door rimpels in het gezicht. Voorbeelden hiervan zijn fronsrimpels op het voorhoofd en tussen de wenkbrauwen en de kraaienpootjes aan weerszijde van de ogen. Dit zijn dan ook de meest voorkomende rimpels waarvoor botox wordt gebruikt.

Botox wordt tevens bij diverse andere gezichtsbehandelingen gebruikt. Een voorbeeld is bunny lines, rimpels aan de bovenkant en zijkanten van de neus die worden veroorzaakt door het samentrekken van de neusspier. Ook een gummy smile, een typische lach waarbij de bovenlip sterk wordt opgetrokken kan worden verminderd met behulp van botox. Het effect van afhangende mondhoeken, dat veroorzaakt wordt door overactieve mondspieren tussen de mondhoeken en de jukbeenderen, kan tevens worden afgezwakt met botox, meestal in combinatie met een vulmiddel. Botox kan ook dienst doen bij verticale rimpels in het gezicht die ontstaan door overactiviteit van de halsspier. Bij verticale rimpels op de bovenlip, die veroorzaakt worden door overactiviteit van de mondspier, kan botox als aanvulling op overige behandelingen uitkomst bieden.

Voor bepaalde delen van de mond, evenals de wangen en het gebied rond de ogen kan geen botox behandeling worden gebruikt omdat deze delen van het gezicht erg belangrijk zijn voor natuurlijke gelaatsuitdrukkingen.

Overmatig transpireren

Botox kan dus tevens gebruikt worden om overmatig transpireren tegen te gaan. Botox injecties worden vooral toegepast op de oksels. Deze behandeling is nauwelijks pijnlijk en het effect is van lange duur. Injecties in de handpalmen en voeten zijn ook mogelijk maar veel pijnlijker en het effect is van veel kortere duur.

Behandeling

Rimpels

Een botox behandeling is een kleine en kortdurende ingreep die doorgaans door een plastisch chirurg of dermatoloog wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal injecties zal een behandeling 5 tot 30 minuten duren. Voordat de injecties plaatsvinden zal de behandelend arts vragen om bepaalde gezichtsuitdrukkingen overdreven te imiteren waardoor hij zicht krijgt op de spieren die geïnjecteerd dienen te worden voor een optimaal resultaat. Vervolgens zal met een heel fijn naaldje in deze spieren op gelijkmatige afstand een kleine hoeveelheid botuline-toxine A oplossing gespoten worden. Het resultaat van de behandeling wordt binnen 2 weken optimaal zichtbaar en blijft doorgaans 3 tot 6 maanden effectief. In overleg met de arts zal ter controle eventueel een vervolgafspraak worden gemaakt.

Overmatig transpireren

Daags voor de behandeling dient de okselbeharing weggeschoren te worden. Middels een zeer eenvoudige jodium- en zetmeeltest wordt precies duidelijk welk specifiek gebied behandeld dient te worden. In dit gebied wordt middels een heel fijn naaldje een kleine hoeveelheid botuline-toxine A oplossing geïnjecteerd. Het effect optimaliseert zich binnen 2 weken en het houdt doorgaans enkele maanden aan waarna de transpiratie weer langzaam toeneemt door de natuurlijke aangroei van nieuwe zenuwuiteinden die de geblokkeerde zenuwuiteinden vervangen. In overleg met de behandelend arts zal eventueel een vervolgafspraak worden gemaakt ter controle.

Risico’s van Botox

Rimpels

Een gezichtsbehandeling met botox kent slechts weinig bijwerkingen. De injecties kunnen kortdurende pijn veroorzaken. Het raken van een bloedvat kan een bloeduitstorting tot gevolg hebben. De injectie veroorzaakt doorgaans voor korte tijd een kleine zwelling die te vergelijken is met een muggenbult. Een zeer zeldzame bijwerking is een tijdelijke uitschakeling van de spieren die het ooglid optillen wat een tijdelijk hangend ooglid tot gevolg heeft. Ook hoofdpijn na de behandeling is een mogelijke bijwerking. Niet iedereen reageert hetzelfde op botox injecties. Gemiddeld wordt bij 90 procent een duidelijke verbetering teweeggebracht.

Overmatig transpireren

Net als een behandeling tegen rimpels, kent een behandeling tegen overmatige transpiratie slechts weinig mogelijke bijwerkingen. Ook deze injecties kunnen kortdurende pijn veroorzaken evenals een kleine zwelling of een bloeduitstorting. Doorgaans heeft een injectie geen invloed op zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor aanraking of pijn. Het kan echter gebeuren dat een spierbedienende zenuw beïnvloed wordt waardoor diens werking tijdelijk wordt geremd. Dit gebeurt echter maar zelden. Een andere zeldzame en tijdelijke bijwerking is compensatoire transpiratie, dit houdt in dat transpiratie elders op de huid enigszins toeneemt. Ook deze behandeling breng in ruim 90 procent van de gevallen een duidelijke verbetering teweeg.

Nazorg

Rimpels

Het wordt afgeraden om binnen twee uur na de behandeling te gaan liggen om het effect te concentreren. Daarnaast wordt afgeraden om direct na de behandeling de geïnjecteerde gebieden te masseren. Wel wordt aangeraden de behandelde gebieden zoveel mogelijk te bewegen door middel van expressieve gezichtsbewegingen om de botox optimaal te laten inwerken. Alle dagelijkse activiteiten kunnen direct na de behandeling worden hervat.

Overmatig transpireren

Er is geen specifieke nazorg vereist. In overleg met de arts kan er een vervolgafspraak gemaakt worden om te controleren of het beoogde effect is behaald.