Kosten borstverkleining

Een borstverkleining om puur esthetische redenen wordt in veruit de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer er echter medische redenen ten grondslag liggen aan de operatie, kan het zijn dat de operatie geheel in aanmerking komt voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering. Een medisch adviseur van de desbetreffende zorgverzekeraar zal beoordelen of de operatie voor vergoeding in aanmerking komt.

In de meeste gevallen zal de patiënt dus zelf zorg moeten dragen voor de kosten. Het is verstandig om van tevoren samen met de plastisch chirurg een prijs vast te stellen.

De prijs van een borstverkleining verschilt zeer sterk per kliniek en is in grote mate afhankelijk van de loonkosten van de plastisch chirurg. De duurste kliniek is niet vanzelfsprekend de beste.

De prijs van een borstverkleinende operatie varieert van ongeveer €3500,- tot ongeveer €5000,-.
Soms is een vervolgoperatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken en dit brengt extra kosten met zich mee.