Borstverkleining: Voor en na de operatie

Middels een doorverwijzing van de huisarts kom je terecht bij een plastisch chirurg. De plastisch chirurg zal met je overleggen of de operatie nodig is en of je gedreven wordt door de juiste beweegredenen. In overeenstemming met de wensen van de patiënt, zal de plastisch chirurg vervolgens beoordelen wat de meest geschikte grootte is voor de borsten.

Voorwaarden voor een borstverkleining

Borstverkleining is een ingreep die zeer frequent wordt uitgevoerd en is in principe mogelijk bij alle volwassen vrouwen. Een goede gezondheid is echter van groot belang bij een dergelijke operatie omdat dit het risico op complicaties sterk verkleint. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de patiënt op ideaal gewicht is. Overgewicht is veelal een reden om de operatie niet te ondergaan omdat dit gebrekkige wondgenezing teweeg kan brengen.

Voorbereiding

Een borstverkleinende operatie wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg in een ziekenhuis of privé-kliniek onder algehele verdoving. De plastisch chirurg zal met de patiënt eventuele klachten bespreken die ten grondslag liggen aan de beslissing om tot operatie over te gaan en uiteenzetten wat de vooruitzichten zijn op verbetering van deze klachten na de operatie. Daarnaast zal de kwaliteit van het borstklierweefsel en de huid onderzocht worden. Soms is alleen een correctie van het volume van de borst nodig maar soms ook correctie van de doorzakking.

Rekening houdend met de wensen van de patiënt betreffende grootte en vorm van de borsten zal het gewenste resultaat worden vastgesteld. Wanneer het beoogde effect is overeengekomen, zal de plastisch chirurg het operatiepatroon aftekenen op de borsten. Dit patroon loopt vanuit een kleine cirkel direct rondom de tepelhof verticaal naar beneden over de borst richting de borstplooi en vervolgens horizontaal over de gehele borstplooi. Het litteken dat achterblijft na de operatie wordt door zijn herkenbare vorm een ankerlitteken genoemd.

Het is belangrijk om tijdens de operatie nuchter te zijn. Dit betekent dat er vanaf zes uur voor de operatie niet meer mag worden gegeten en vanaf twee uur voor de operatie niet meer mag worden gedronken.

Operatie

Over het operatiepatroon op de borsten worden incisies gemaakt met een fijn scalpel. Een deel van het borstklierweefsel en de huid wordt verwijderd. Er zal worden gestreefd naar een kleinere en stevigere borst met een zo natuurlijk mogelijke vorm. De tepel moet hiervoor meestal wat hoger worden geplaatst. Er zullen altijd blijvende littekens ontstaan die per specifiek geval in meerdere of mindere mate zullen opvallen. Zo kan het voorkomen dat er uiteindelijk bijna niets meer van de littekens te zien is maar ook dat er een duidelijke streep te zien blijft van de tepel naar de borstplooi.

De inwendige wonden worden gehecht met oplosbaar hechtmiddel. De uitwendige incisies worden gehecht met zeer fijn hechtmateriaal dat binnen 1 à 2 weken mag worden verwijderd. Opname van een of meerdere dagen is in veel gevallen noodzakelijk.

Mogelijke risico’s van een borstverkleining

Het is net als bij een borstvergroting erg belangrijk om geen extreem hoge verwachtingen te hebben van de operatie. Het is namelijk niet altijd mogelijk om de wensen van de patiënt in hun totaliteit te realiseren. Er wordt bij een borstverkleining gestreefd naar een zo goed mogelijk resultaat maar verwacht geen volmaaktheid. De vorm van de borsten en de littekens kunnen uiteindelijk tegenvallen. Een geheel symmetrisch resultaat is tevens niet altijd te bewerkstelligen.

Door spanning die na de operatie optreedt in de weefsels, kan het model van de borsten veranderen ten opzichte van hoe het was net na de operatie.
Bij een borstverkleinende operatie wordt geen correctie verricht van overtollig weefsel onder de oksels waardoor verslapping die reeds voor de operatie was begonnen, ook na de operatie zal doorzetten. Dit kan in negatieve zin invloed hebben op het aanvankelijke resultaat.

Overige risico’s en complicaties borstverkleining

Zoals al eerder is vermeld is borstreductie een ingreep die zeer frequent wordt uitgevoerd en is er een relatief kleine kans op complicaties. Toch kunnen complicaties altijd voorkomen.

Groei

Door algemene gewichtstoename, zwangerschap, of pilgebruik kunnen de borsten weer in gewicht toenemen. Garantie van een specifieke bh cupmaat kan dus niet worden gegeven.

Hematoom

Er kan bloed achterblijven in de borsten. Wanneer dit slechts weinig is, lost het lichaam dit vanzelf op. Een grotere hoeveelheid zal operatief verwijderd moeten worden.

Seroomvorming

Zelden maakt het lichaam vlak onder de huid seroomvocht aan.
seroomvorming ontstaat op de plaats waar de operatie is uitgevoerd en begint meestal ongeveer een week na de operatie. Dit vocht kan meestal worden verwijderd middels injecties die gedurende een maand, twee maal per week gebeuren. Omdat seroomvocht veel eiwitten bevat, is het van belang dat de patiënt voldoende eiwitten nuttigt. Hoewel de kans op infecties bij seroomvorming klein is, wordt vaak toch antibiotica voorgeschreven.

Nabloeding

Ook nabloeding komt zelden voor omdat dit middels een drain meestal wordt voorkomen. Indien nabloeding zich toch voordoet, moet dit worden verholpen door middel van een kleine operatie.

Infectie

Om risico op infecties te beperken wordt tijdens de operatie via een infuus antibiotica toegediend. Wanneer in een enkel geval toch infectie optreedt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de littekens.

Zenuwbeschadiging

De tijdens de operatie beschadigde zenuwen herstellen zich bijna altijd, al kan dit in ernstige gevallen een jaar duren. Permanent gevoelsverlies is uitzonderlijk maar komt voor.

Stop melkproductie

De melkgangen die naar de tepels leiden worden tijdens de operatie vaak doorgesneden of beschadigd. Borstvoeding wordt daardoor onmogelijk. Bij een zwangerschap zal de melkproductie afgeremd moeten worden om stuwing te voorkomen. In enkele gevallen blijven de melkgangen intact.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Dit komt zeer zelden voor. Verstoorde wondgenezing en weefselversterf kunnen leiden tot tegenvallend resultaat. In zeldzame gevallen treedt weefselversterf van de tepel op.

Nazorg

Verblijf van een of enkele dagen in het ziekenhuis of de privé-kliniek is bijna in alle gevallen van borstverkleining nodig. Na 1 à 2 weken worden de uitwendige hechtingen verwijderd. Na drie weken kunnen de meeste dagelijkse activiteiten worden hervat. Pas na zes weken wordt zwaardere arbeid en sporten weer aangeraden. Het dragen van een stevige sport bh tot zes weken na de operatie wordt tevens geadviseerd.