Borstverkleining

Veel vrouwen hebben last van te grote, te zware of hangende borsten. Zware borsten kunnen tal van lichamelijke en mentale klachten veroorzaken. De meest voorkomende lichamelijke kwalen ten gevolge van zware borsten zijn rug-, nek- en schouderklachten.

Daarnaast kan huidirritatie onder de borstplooi ontstaan. Ook de hinder van grote borsten bij dagelijkse fysieke activiteiten zoals sporten kan een aanleiding zijn tot een borstverkleinende ingreep.

Naast lichamelijk ongemak kunnen ook psychische klachten een rol spelen bij grote of hangende borsten. Mentaal ongerief zoals schaamte is in sommige gevallen een reden om borstreductie te overwegen.