Borstkasvergroting: Voor de operatie

Om te onderzoeken of een plastisch-chirurgische ingreep de meest geschikte manier is om aan de verlangens van de desbetreffende patiënt te voldoen, vindt er voorafgaand aan een operatie altijd een zogenaamd consult plaats; een uitgebreid informatiegesprek tussen patiënt en chirurg.

Tijdens een consult kan de patiënt zijn wensen en verwachtingen kenbaar maken en krijgt de plastisch chirurg een indruk van eventuele achterliggende problemen. De chirurg kan tevens aangeven of aan de wensen en verwachtingen van de patiënt kan worden voldaan met de bestaande methodes en technieken.

Wanneer beide partijen uiteindelijk overeenkomen dat een operatieve ingreep gewenst is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor enkele tests en onderzoeken. Voor de operatie zal een algemeen gezondheidsonderzoek plaatsvinden alsmede een aantal metingen en een bloedtest. De patiënt is tevens in de gelegenheid om pasprotheses te proberen om de gewenste grootte van de borstspierimplantaten vast te stellen.

De doorsnee patiënt vindt het doorgaans prettig om bij meerdere chirurgen een consult te ondergaan. Zo kan hij de informatie van de verschillende chirurgen onderling vergelijken. Omdat iedere chirurg zijn eigen specialisatie heeft, kunnen er verschillende prognoses worden gesteld. Vaak krijgt de patiënt van de ene kliniek een betere indruk dan van de andere. Het inwinnen van veel informatie kan de patiënt helpen bij de beslissing om de operatie wel al dan niet bij een bepaalde kliniek te ondergaan.

Nicotinegebruik vernauwt de bloedvaten en kan gezonde wondgenezing zeer negatief beïnvloeden. Door veruit de meeste chirurgen wordt daarom verplicht – of in ieder geval nadrukkelijk aangeraden – om minstens vier maanden voor de operatie te stoppen met roken.

Het gebruik van acetylsalicylzuurhoudende medicijnen wordt ten strengste afgeraden omdat deze het natuurlijke bloedstollingsproces verstoren. De bloedverdunnende werking van dergelijke medicijnen kan leiden tot overmatig bloedverlies tijdens de operatie.

De patiënt dient tijdens de operatie nuchter te zijn. Dit houdt in dat hij vanaf zes uur voor de operatie niet meer mag eten en vanaf twee uur voor de operatie niet meer mag drinken.

Alvorens te verdoven zal de plastisch chirurg een operatiepatroon aftekenen op de borst. Dit patroon geeft precies aan waar de incisies dienen te worden gemaakt en waar de implantaten dienen te worden geplaatst. Voordat de operatie aanvangt wordt de patiënt algeheel verdoofd.