Borstkasvergroting: De operatie

Een borstkasvergroting wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg in een ziekenhuis of privékliniek. De operatie geschiedt gewoonlijk onder algehele narcose. De ingreep duurt, afhankelijk van de ernst en de operatiemethode, algauw enkele uren. In de meeste gevallen betreft het een poliklinische operatie, maar bij eventuele risico’s en/of complicaties kunnen een of meerdere overnachtingen noodzakelijk zijn.

Nadat de verdoving in werking is getreden zullen er eerst incisies van plusminus 5 centimeter worden gemaakt op het operatiepatroon in beide oksels. Vervolgens zal er met een scalpel ruimte boven de ribben worden gemaakt, onder de beide Musculi Pectoralis Major (grote borstspieren) om uiteindelijk de protheses in te zetten.

Bij forse vergrotingen kan het noodzakelijk zijn om de beide Musculi Pectoralis Major deels aan de randen van het Manubrium (het bovenste deel van het borstbeen) los te snijden. Daarna worden de implantaten via de incisies in de okselholtes naar binnen geduwd, waar ze op hun plek worden gehouden door de omliggende borstspieren.

Het inbrengen van de implantaten gebeurt dikwijls endoscopisch. In dat geval wordt met behulp van een zeer kleine cameraatje het zicht van de chirurg op de operatielocatie sterk verbeterd. Middels endoscopie kan de chirurg uiteindelijk goed zien of de implantaten exact op hun plaats zitten.

Tenslotte worden de operatiewonden laagje voor laagje gedicht met oplosbare hechtingen. Aan het huidoppervlak worden de operatiewonden gedicht met enkele niet-oplosbare hechtingen. Bij verhoogd risico op nabloeding worden er wonddrains aangebracht in de operatiewonden om bloed en wondvocht af te voeren. De littekens zullen komen te vervallen in de okselregionen.