Risico’s van een bilvergroting

De kans op complicaties bij een bilvergroting is klein wanneer de ingreep wordt uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg. Toch komen complicaties zo nu en dan voor. Gevolgen als napijn, bloeduitstortingen, zwellingen, verkleuringen en gevoelloze huid zijn veelvoorkomende maar relatief onschuldige bijkomstigheden die doorgaans binnen relatief korte tijd vanzelf weer wegtrekken.

Risico´s met grotere gevolgen zijn:

Nabloeding

De gevolgen van nabloeding worden veelal voorkomen met behulp van wonddrains. Nabloedingen zijn vrij eenvoudig te verhelpen door middel van een kleine vervolgingreep waarbij het nabloedende bloedvaatje wordt gedicht.

Infectie

De mogelijkheid bestaat altijd dat operatiewonden geïnfecteerd raken. De antibiotica die na de operatie worden toegediend verkleinen het risico op infectie. Infectie komt slechts zelden voor en het risico op infectie is dan ook zeer gering. De ernst van een ontsteking hangt af van de soort ziekteverwekker en hoe snel en adequaat de infectie wordt bestreden.

Gevoelstoornissen

De billen kunnen overgevoelig, minder gevoelig of gevoelloos raken en dit kan tot enkele weken aanhouden. In uiterst zeldzame gevallen zijn gevoelsstoornissen van semipermanente of permanente aard. Bij langdurige gevoeligheid of gevoelloosheid van de billen dient contact opgenomen te worden met het ziekenhuis of de privékliniek.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.