Armlift – Voor de operatie

Om tot het gewenste resultaat te komen is het erg belangrijk dat de patiënt alle wensen en verwachtingen duidelijk kenbaar maakt aan de plastisch chirurg. Het zorgvuldig en veelvuldig inwinnen van informatie kan van goede dienst zijn bij het definiëren van deze wensen en verwachtingen.

De chirurg kan vervolgens aangeven of er, met de voorhanden zijnde methodes en technieken, wel of niet aan deze wensen en verwachtingen kan worden voldaan. De patiënt krijgt hierdoor een duidelijk beeld van het reëel te verwachten resultaat.

Voor de operatie plaatsvindt, zal de algemene gezondheid van de patiënt worden onderzocht. Dit gaat meestal gepaard met een aantal metingen, een bloedonderzoek en eventueel een urinetest.

Nicotinegebruik vernauwt de bloedvaten en kan gezonde wondgenezing zeer negatief beïnvloeden. Door veruit de meeste chirurgen wordt daarom verplicht – of in ieder geval nadrukkelijk aangeraden – om minstens vier maanden voor de operatie te stoppen met roken.

Het gebruik van acetylsalicylzuurhoudende medicijnen wordt ten strengste afgeraden omdat deze het bloedstollingsproces verstoren. De bloedverdunnende werking van dergelijke medicijnen kan leiden tot overmatig bloedverlies tijdens de operatie.

De patiënt dient tijdens de operatie nuchter te zijn. Dit houdt in dat hij of zij vanaf zes uur voor de operatie niet meer mag eten en vanaf twee uur voor de operatie niet meer mag drinken.

Alvorens te verdoven zal de plastisch chirurg een operatiepatroon aftekenen op de armen. Dit patroon geeft precies aan waar de incisies moeten worden gemaakt en welk deel van de huid moet worden weggenomen.

Het operatiepatroon loopt in een ellips over de binnenkant van de bovenarmen. Deze ellips begint meestal net boven de ellebogen en eindigt – afhankelijk van de grootte van het huidoverschot – onder de oksels of zelfs op de borst of op de schouders.

Voordat de operatie aanvangt wordt de patiënt verdoofd middels algehele anesthesie.